La UAB filma el CO

Avui, els estudiants de Ciències de la Comunicació de la UAB que ens estan fent el vídeo de l’entitat han aterrat al CO de Les Cabanyes. Han realitzat una entrevista a Josep Vilamajó, director tècnic així com han filmat els espais i les activitats que s’hi desenvolupen.

Cada cop més, tots estem més i més interessats en veure el resultat final del vídeo!! Però encara haurem d’esperar una mica ja que han de venir un tercer dia més a acabar de filmar altres emplaçaments de la Fundació. S’haurà de tenir paciència!

Deixeu un comentari